onsdag 22. august 2007

Pensjonistene for homoekteskap!

Petter Ruud-Johansen (22.08.07) http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=12431

- Vi har stukket hodet i sanda lenge nok nå, sier Harry Jørgensen, forbundsleder i Norsk Pensjonistforbund til Gaysir.

Homofile par skal kunne gifte seg i kirken. De skal kunne arve av hverandre, uten problemer. Og ikke minst, tørre å bli gamle sammen.

Det skriver Norsk Pensjonistforbund (NPF) i sitt høringssvar til regjeringens forslag om ny felles ekteskapslov.

- Vi regner med å få kjeft der ute, men det får vi uansett hva vi mener. Det er på tide å se på denne saken med nye øyne, sier Harry Jørgensen, forbundsleder i Norsk Pensjonistforbund.- Homoseksualitet er ikke noe tilgjort, det er helt naturlig å være
homoseksuell.

Pensjonistforbundet behandlet i juli regjeringens forslag til ny felles ekteskapslov og mener det bør åpnes for vigsel av homofile i Den norske kirke. Dessuten er de klare på at Kirkemøtet ikke skal kunne blande seg inn en prest sitt arbeid, dersom han eller hun ønsker å vie et homofilt par.

- Vi mener så lenge man har en statskirke, skal den være åpen for alle og den skal ikke diskriminere på bakgrunn av seksuell orientering, forklarer Jørgensen.

NPF har kommet frem til at ny felles ekteskapslov er viktig av flere grunner. Blant annet mener de at eldre homofile ofte har det vanskeligere enn eldre heterofile.

Vanskelig å være gammel og åpen homofil

- Mange opplever det nærmest som umulig å være gammel og åpen homofil. Selv ikke overfor sin nærmeste familie, påpeker Jørgensen.

Han tror en stor gruppe mennesker i samfunnet vil føle seg mer inkludert dersom loven endres.

Jørgensen mener en endring er nødvendig av hensyn til det medmenneskelige, men påpeker også at en endring er viktig i forhold til formelle lover og regler.

- Homofile blir ofte behandlet feil, for eksempel ved arveoppgjør, noe vi ser som helt uakseptabelt.

- Det er vanlig at livspartnere ikke blir akseptert av familie, noe som kan gjøre ting vanskelig i forhold til et testament.

Jørgensen tror dessuten at ny felles ekteskapslov er et viktig og riktig skritt mot full likestilling mellom heterofile og homofile.

- Samtidig vil ny felles ekteskapslov også være et sterkt signal til samfunnet om at homoseksualitet er naturlig, noe som vil hjelpe mange, spesielt eldre homofile, forklarer Jørgensen.

Han tror det kan komme som en overraskelse på mange at NPF går ut med dette.

- Kanskje har eldre tradisjonelt sett ikke ment det som vi mener nå.

- For oss føltes det naturlig å svare på denne høringen. Det er ikke alle høringer vi er opptatt av å svare på, selv om vi er på høringslisten, men vårt alternativ denne gang hadde vært å ikke svare - og det hadde rett og slett vært feigt, forklarer Jørgensen.

- Vi har fått noen krasse og sinte tilbakemeldinger, men når det er sagt, bør jeg også si at vi har fått flest positive reaksjoner, avslutter Jørgensen.
LLH jubler over pensjonistene
Petter Ruud-Johansen (22.08.07) http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=12432

Leder i LLH Oslo og Akershus, Christian Antoni Møllerop er glade for NPF sitt engasjement.

- Jørgensen har ett godt poeng i at flere eldre synes det er umulig å være å være åpen om sin seksualitet som senior.- Dagens seniorer vokste opp i et Norge hvor homofili var både kriminelt og en sykdomsdiagnose. Mange har kjempet med familie, venner og kolleger i en årrekke for å bli akseptert.

- Denne byrden kan bli ekstra stor i møte med alderdommen, sier han.

I 2006 gjennomførte LLH OA et større prosjekt om eldre lesbiske og homofiles levekår i Norge.

Prosjektrapporten "Gammel, grå og homo" bekrefter mange av Pensjonistforbundets argumenter.

- Eldre lesbiske og homofiles levekår er svært dårlig belyst, og det finnes særdeles lite materiale på denne gruppas levekår.

- Stortingsmelding nr. 25 om lesbiske og homofiles levekår i Norge understreker nettopp dette. Vi så derfor behovet for å igangsette prosjektet vi gjennomførte i 2006 for å få mer kunnskap om gruppas levekår.

Møllerop mener det er helt nødvendig at de eldres organisasjoner tar tak i disse problemstillingene.

- Det er derfor med glede jeg registrerer at Norsk Pensjonistforbund så klart gir utrykk for at dette er viktige problemstillinger, sier Christian Antoni Møllerop.

Norsk Pensjonistforbund har 19 fylkeslag, over 1000 lokalelag rundt om i landet og totalt 170.000 medlemmer.

Ingen kommentarer: