lørdag 25. august 2007

FATTIG OG RIK - OG FATTIG SOM RIK

Fattigdom
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fattigdom kan defineres som:

Mangelen av muligheter til å leve et liv som tilsvarer bestemte minimale krav. Disse kravene kan være svært forskjellige avhengig av tid og sted.
Begrepet fattigdom brukes ikke kun om enkeltpersoner eller grupper av mennesker, men også stater, land og adminitrative enheter.
Vi kan også se fattigdom i flere sammenhenger. Vi har den økonomiske fattigdommen; med det menes det å lide materiell nød, altså med mangel på penger, materiele goder og resurser.

Vi har også den sosiale fattigdom; det vil si å være sosialt ekskludert, men samtidig avhengig av samfunnet for å føre et liv slik samfunnet forventer. Samfunnet forventer for eksempel at vi skal delta i samfunnslivet og å etablere familie.


Når man lever i fattigdom har en ikke mulighet for å bestemme over egen livssituasjon.

Absolutt fattigdom
Ved absolutt fattigdom, er fattigdomsgrensa hva som trengs for å tilfredsstille basiskrav. Verdensbanken opererer med en fattigdomsgrense på 1 dollar/dag (PPP-justert=Altså justert for priser) Absolutt fattigdom innebærer manglende tilfredsstillelse av grunnleggende basisbehov som mat, klær, husly og tilgang på grunnutdanning og primær helsetjeneste. Dette er mennesker som lever et liv preget av nød og mangel på valgmuligheter


Relativ fattigdom
Ved relativ fattigdom, er fattigdomsgrensa hva som trengs for å leve et anstendig liv sammenligna med andre mennesker i samme samfunn, for eksempel relativt til de andre innbyggerne i et land.
Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til en gruppe. Det er altså ikke bare snakk om overlevelse og tilfredstillese av grunnlegende behov, men at levestandarden blir sett i forhold til det samfunnet man lever i Fattigdomsgrensa i Norge er ca. 88.000 kroner i året (år 2005) etter OECD-normen (50% av medianinntekten). Det er denne normen som brukes i Norge. Etter EU-normen er fattigdomsgrensa i Norge 127.000 kroner i året (år 2005) (60% av medianinntekten).
Medianinntekten er inntekten til den husholdningen som befinner seg midt i fordelingen, etter at en har sortert inntekten etter størrelse. Problemet med denne fattigdomsdefinisjonen er at den ser på inntekt, og ikke på de faktiske utgiftene folk har.
Statens Institutt for Forbruksforskning - SIFO - anslår at en voksen person bør klare seg på drøyt 6.500 kroner i måneden (år 2006) for å leve på et rimelig forbruksnivå. Med et rimelig forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas av folk flest. Boutgifter er ikke medregnet.


Dette er det som står om fattigdom i Wikipedia.

Søker du på RIKDOM får du ingen definisjon på Wikipedia.Rikdom er vanskelig å måle
Kan vi bruke oppositen til fattigdom og si:


En stor mulighet til å leve et liv som tilsvarer bestemte maksimale krav. Disse kravene kan være svært forskjellige avhengig av tid og sted.
Begrepet RIKDOM brukes ikke kun om enkeltpersoner eller grupper av mennesker, men også stater, land og adminitrative enheter.

Maksimale krav menes vel at man kan få alt man ønsker seg. Selv den rikeste i verden kan vel neppe få det. IKKE ALT!

Kan vi si:

Vi har også den sosiale rikdom. Det vil si å være sosialt innkludert, men samtidig uavhengig av samfunnet for å føre et liv slik samfunnet forventer. Samfunnet forventer for eksempel at vi skal delta i samfunnslivet og å etablere familie.

Hvordan måle rikdom
Når man måler rikdom har man en rikdomsgrense. Er man over rikdomsgrensa er man rik.

Man har to mål for rikdom

Absolutt rikdomdom
Relativ rikdom

Det går kanskje å være absolutt rik og også relativ rik - men hvor går grensene for dette?

Og er økonomisk rikdom synonymt med sosial rikdom - mange ganger også kallt LYKKE?DENNE ARTIKKELEN ER IKKE FERDIG MEN KOM GJERNE MED SYNSPUNKTER OG TANKER OM TEMAET!

Ingen kommentarer: