mandag 16. juli 2007

LIKEKJØNNET EKTESKAP - hva er det?

Likekjønnet ekteskap er en betegnelse på en ekteskapslovgivning som gir også likekjønnede par muligheten til å inngå ekteskap, det vil si utover den partnerskapsordningen som finnes i flere land og i motsetning til den lovgivning som legger til grunn at ekteskap gjelder mann og kvinne.
En slik lovgivning ble innført først i Nederland i 2001, og har senere blitt vedtatt i Belgia, Spania, Canada og Sør-Afrika.
Begrepet «likekjønnet ekteskap» er kontroversielt. Motstanderne hevder blant annet at begrepet ekteskap betyr samliv mellom mann og kvinne i lovmessige former og at dette reflekteres av internasjonale avtaler som FNs menneskerettighetserklæring, mens forkjemperne hevder at en endret lovforståelse er et naturlig skritt for å forbedre likestillingen mellom likekjønnede og ulikekjønnede par, og sikre barn med foreldre i likekjønnede forhold juridisk.
Andre begreper som er i bruk omfatter samkjønnet ekteskap, kjønnsnøytralt ekteskap, homofilt ekteskap og felles ekteskapslov brukt av Barne- og likestillingsdepartementet [1] om en mulig framtidig lovendring

Flere norske politiske partier arbeider for å gjøre ekteskapsloven nøytral med hensyn til seksuell orientering og samtidig oppheve partnerskapsloven. Et slikt forslag ble innstilt til Stortinget 18. november 2004, men ble etter debatten trukket av forslagsstillerne og erstattet av en forespørsel til Regjeringen om å utrede saken nærmere[2][3]. Den daværende Regjeringen kom ikke med noen utredning, mens Jens Stoltenbergs andre regjering har uttalt at de vil arbeide for å innføre likekjønnede ekteskap. I mai 2006 uttalte barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem at trass i flere avisers spekulasjoner om det motsatte[4] vil regjeringen framlegge et forslag om felles ekteskapslov[5].
16. mai 2007 la regjeringen ut forslaget om én felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par ut på høring. Forslaget omfatter også endringer i blant annet adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, og at partnerskapsloven blir opphevet.

Høringsforslaget medfører blant annet at:

- likekjønnede ektepar får adgang til å bli
vurdert som adoptivforeldre, i likhet med ulikekjønnede ektepar

- lesbiske ektefeller og samboere får samme
adgang til assistert befruktning som ulikekjønnede ektepar og samboere

- det innføres automatisk foreldreskap for
ikke-biologisk mor i lesbiske ekteskap etter fødsel ved assistert befruktning,
på linje med heterofile ektepar

- I forslaget åpnes det også for
at kirke- og
trossamfunn får rett til å vie lesbiske og homofile, men ikke plikt
til
dette.
[6]


De aller største motstanderne under den stadig pågående debatten om likekjønnede ekteskap har fra starten av i stor grad vært konservative og til dels moderate kristne[7]. Samkjønnede ekteskap blir også avvist av muslimske og jødiske trosretninger. Både Den katolske kirke i Norge, Fremskrittspartiet og Kjell Magne Bondeviks 2. regjering har gått sterkt i mot likekjønnede ekteskap
Offentlig opinion
En undersøkelse utført av EOS Gallup Europe i 2003 tyder på at 66 % av norges befolkning er positive mens 31 % er negative til at likekjønnede ekteskap bør innføres over hele Europa[8]. En tilsvarende undersøkelse av Sentio for Klassekampen i 2005 tydet på at 63 % av befolkningen i Norge er positive til likekjønnede ekteskap[9].
I 2007 gjorde MMI på oppdrag av LLH en undersøkelse for å kartlegge nordmenns holdninger til homofile. Undersøkelsen viste at 61 % av de spurte mener at homofile skal ha samme rettigheter til å gifte seg og til å adpoptere som heterofile, og at 42 % av de spurte personlig kjenner en homofil person. I 1998 var de tilsvarende tallene henholdsvis 25 % og 12 %.

Ingen kommentarer: