lørdag 14. juli 2007

FRED PÅ JORDEN - en trosbekjennelse

Jeg tror ikke på den sterkestes
rett,

på voldens språk,
på de mektiges makt.

Jeg tror på ethvert menneskes
rett til å bli respektert,
på den utstrakte hånd,
på den ærlige overbevisnings kraft.

Jeg tror ikke på rikdom eller rase,
på privilegier,
på en uforanderlig verdensorden.

Jeg tror på alle mennesker som
mennesker,

på at en urettferdig "orden" er
uorden.

Jeg tror ikke at kjærligheten er en
illusjon,

at vennskap ikke er å stole på,
at alle ord er løgn.

Men jeg tror på en kjærlighet som
tåler mye,

på en åpen vei fra menneske til
menneske

på et ja som er et virkelig ja.

Jeg tror ikke at krig er uunngåelig
eller at fred er uoppnåelig.
Men jeg tror på den beskjedne
gjerning i hverdagen,

på godhetens makt,på fred på jorden.

Jeg tror ikke at all umake er
forgjeves,

at menneskehetens drøm vil forbli en
drøm

og intet
mer,

at døden vil bli slutten på alt.

Men jeg våger å tro på det nye
mennesket

på den evige drøm,
en ny himmel og
en ny jord
hvor det er godt å
være

- ikke for noen få,
men for
alle.

Ingen kommentarer: