torsdag 27. mars 2008

UNITARISMEN


n6402658994_2463.jpgJeg er nå blitt medlem i UNITARKIRKEN
Unitarkirken – et ypperlig alternativ for oss som setter FRIHET, TOLERANSE OG RESPEKT høyest.


Og her er homofile velkommen!

Den norske unitarkirke


Unitarforbundet Bét Dávid
Frihet, toleranse og respekt


er stikkord som alltid karakteriserer unitarismen.


http://unitarforbundet.org/Unitarkirkens tjenester er åpne for alle, uansett om du tilhører et tros-samfunn eller ikke. Hvis du ønsker det, da kommer presten gjerne hjem til deg. Han er tilgjengelig for blant annet: samtale ensomhet TF-terapi sjelesorg sorgbearbeidelse trosopplæring hjemmedåp nattverd hjemme forbønn andre kirkelige handlinger bryllup - enten du vil ha det hjemme eller et annet sted. En prest har selvsagt fullstendig taushetsplikt.Hva er unitarkirken?

Unitarforbundet Bét Dávid (Den norske unitarkirke) er kirkesamfunnet til unitarene i Norge. Unitarisme finnes i dag verden over som mange forskjellige tros- og livssyn - alt fra kristenunitarisme til buddhistisk unitarisme og humanistisk-ateistisk unitarisme. Til tross for dette mangfoldet har all moderne unitarisme sitt opphav i den reformatoriske kristenunitarisme som vokste fram fra 1568 av. Dette er den dag i dag en retning innenfor kristendommen som bygger på en oppfatning om at Gud er strengt monoteistisk. Unitarene forkaster derfor som oftest treenighetslæren.

På 1500-tallet delte reformasjonen seg raskt inn i flere for-skjellige retninger. I Nord-Tyskland og Skandinavia fikk vi evangelisk-lutherske kirker, i England var det Henrik VIII som la grunnlaget for det som i dag er den anglikanske kirke og i Sveits vokste den reformerte kirke fram inspirert av Zwingli og ikke minst, Calvin. Samtidig vokste det fram en liberal, dogmefri og kristen bevegelse i Transilvania, i det som er dagens Romania og Ungarn. I denne bevegelsen var presten Frans David (1510-1579) sentral. I 1568 grunnla han verdens første kristne unitar-kirke. Denne kirken finnes fortsatt i Romania og Ungarn.

Den 20. april 2005 ble det norske Unitarforbundet Bét Dávid (Den norske unitarkirke) registrert som trossamfunn. Denne kirken er offisielt anerkjent som en videreføring av den første transilvanske unitarkirke og har pastor som mottok preste-velsignelse i Budapest. Kirken etablerer seg nå her i landet.

Dette kjennetegner unitarkirken:

feirer både jødiske og kristne høytider

har ingen dogmer eller trosbekjennelse

betrakter Jesus som læremester (ikke som gud)

tror at Gud er én (avviser treenigheten)

betrakter Bibelen som menneskeskapt litteratur

legger vekt på det moralske budskap i Bibelen

legger vekt på sabbatsfeiringen i familien

legger vekt på at fornuften styrer troen

Hvorfor være med i unitarkirken?

Til forskjell fra de aller fleste andre kristne kirker har unitar-kirken ingen dogmer eller trosbekjennelse som alle må godta for å bli betraktet som kristen. For mange er det en lettelse å oppdage nettopp dette at man godt kan være med i en kristen kirke og bli betraktet som kristen uten å dele kirkens lære. I unitarkirken oppfordres alle til selv å utforske sin tro i lys av fornuft, frihet, respekt og toleranse. Unitarkirken gjør ikke krav på å ha svarene på alle spørsmål som troen stiller, men den går sammen med deg i din søken etter svar.

For unitarkirken er det viktigste at du er åpen i din søken og at det svar du finner, gjør at du befester ditt forhold til Gud på en slik måte at det stadig styrker din nestekjærlighet. Unitarkirken mener at den religion som Jesus skapte først og fremst virkeliggjøres når vi mennesker tror på en slik måte at våre gjerninger hele tiden er så gode som mulig. Unitarkirken legger derfor stor vekt på det moralske aspektet ved troen og medmenneskelige forhold.

Hva med Jesus?

Unitarkirken betrakter Jesus som Guds sønn, og det fundament den og alle andre kristne kirker er bygget på, men den ser ikke på Jesus som guddommelig. Jesus var et menneske og en stor religiøs lærer, men også preget av sin tid og kultur. Derfor pleier ikke unitarer å be til Jesus. Jesus viser oss veien til Gud og styrker vår nestekjærlighet, derfor legger unitarkirken stor vekt på Jesu lære slik den fremkommer i Det nye testamentet. Unitarkirken mener at man lettest følger Jesus ved å tilegne seg og praktisere det gode fra den kultur og religion han selv var del av.

Skjema for medlemsskap

Unitarforbundet har to former for likestilte medlemsskap.

  • Man kan enten melde seg inn som vanlig medlem eller

  • som venn av Unitarforbundet.


Forskjellen på disse to typene medlemsskap er rent administrativt.

Hvis du ønsker å melde deg inn slik at Unitarforbundet kan søke statsstøtte, fyller du ut skjemaet for “innmelding som medlem”. Hvis du derimot ønsker å melde deg inn uten samtidig å måtte melde deg ut av et annet registrert trossamfunn, da fyller du ut skjemaet for “innmelding som venn”. I begge tilfeller er medlemsskap helt gratis og uforpliktende.For på egenhånd å melde seg inn som medlem av Unitarforbundet må du oppfylle kravene i Lov om trudomssamfunn og ymist anna, kapittel 1. I korthet er kravene at man er minst 15 år gammel, norsk borger og ikke medlem av et annet registrert trossamfunn. .

Innmelding som venn av Unitarforbundet Denne formen for medlemsskap kan søkes av alle som deler den unitariske tro.

Linker til innmeldingsskjema finner du her: http://unitarforbundet.org/


FRA HØRINGSUTTALELSEN OM FELLES EKTESKAPSLOV

Nå nærmer fristen for innleveringer av høringer til den foreslåtte endringen i ekteskapsloven. Fristen er satt til 1. september. Blant høringsinstansene finner vi Unitarkirken og som det fremgår av det offentlige referatet fra et møte kirkens styre hadde for ikke lenge siden, støtter unitarene fullt ut endringene som foreslås i ekteskapsloven slik at ekteskapet likestilles for par av samme kjønn og ulike kjønn. Her er referatet:
The Bét Dávid Unitarian Association (The Norwegian Unitarian Church) has
so far concluded on the four major topics that the document discuss:
We suggest that:
1)
a) Same-sex marriages should be accepted by law and in all aspects equal
to heterosexual marriages.
b) Churches should receive the right to marry same-sex couples but not
be forced to do so.
c) The Bét Dávid Unitarian Association (The Norwegian Unitarian Church)
is among those churches that want to marry same-sex couples.


2)
The old Law of Partnership is to be removed.


3)
a) Full rights of adoption for same-sex married couples.
b) The word “spouse” should be used both for same-sex marriages and
heterosexual marriages.


4)
All rights given by the Law of Biotechnology should be the same for both
same-sex marriages and heterosexual marriages.

Ingen kommentarer: