søndag 31. desember 2006

GODT NYTT ÅR 2007


Vi står foran et nytt år. Det ligger foran oss som et hvitt ark, fritt for farger. Det er vi mennesker som skal fargelegge det. Forhåpentlig lyse vakre farger men det er ikke til å komme utenom at fargene noen ganger må blandes med gråtoner og svart. Slik er livet.

2006 går inn i historien. Noe var nytt i 2006 noe var gammelt nytt - noe tar vi med oss inn i det nye året. Menneskene er vel stort sett de samme fra ett år til et annet. Forskjellene på menneskene ser vi først når vi tenker tilbake i tiår.

Jeg er jo selvfølgelig opptatt av homofiles hverdag. Jeg tror ikke denne hverdagen forandrer seg så mye fra dette året til det neste for oss. Men ser vi på tiårene er det ganske utrolig hvor mye som er skjedd. I 1970 år var det fortsatt forbudt å være homofil i Norge. Det er mindre enn 4 tiår siden... 4 tiår høres lite ut mens 40 år kan høres lenge ut for mange. Jeg er jo selv 41 år og vet jo hvor lenge det er. Homofile har opplevd en formidabel akksept i løpet av disse årene - men fortsatt er det da mennesker som føler seg truet av oss og som mener at vi ikke burde ha de samme rettighetene som andre. De samme rettighetene har vi da heller ikke enda.

Vi er fortsatt ansett som uskikket til å ta oss av et barn f.eks. Å oppdra et barn er ingen menneskerett. Mange skulle aldri hatt barn. Rundt om i verden lever det barn uten foreldre. Et barnehjem er deres hverdag og hjem, vel, alle har ikke det engang. Ingen fast hånd å holde rundt når ting er leit. Ingen individuell oppdragelse. De er en av mengden og lever kanskje i håpet om at en dag skal noen foreldre velge dem som sitt barn. Hele tiden blir det født barn som ikke nødvendigvis er spesiellt ønsket. Ofte er de født som en belastning for en allerede anstrengt økonomi, urolige tider med sult og krig. Noen barn blir bare satt ut for å dø. Dette er realiteter fjernt fra vårt land, allikevel er det også i Norge barn som kommer til verden uønsket eller som er som en "stressfaktor" som ødelegger fremtidsplanene våre eller jaget vårt etter luksus - karriære. Og fattigdom har vi i Norge også, og vold, og alkohol og dopproblemer. Homofile er heller ikke unndratt problemer selvfølgelig. Men poenget mitt er at de mennesker som virkelig ønsker seg barn, uavnhengig av legning - som har gode muligheter for å oppdra barn - skal få den gaven, slik de gjerne har ønsket seg det i mange år.

I dagens samfunn er det allerede slik at barn ofte har 4 foreldre. Det er blitt vanlig omtale med dine barn og mine barn. Barn er dessverre ofte ofre for voksnes uenigheter, ustabiliteter og den moderne tids livstiler og karriærejag. Skolen har fått oppdragerrollen. Barn skysses hit og dit og barnevakten er ofte byttet ut med video og tv-spill og data.

De samme menneskene som er i mot at homofile skal få oppdra barn burde også være i mot moderniteten.

Jeg har tidligere vært inne på at barn aldri dømmer. De spør som regel bare om du er snill eller slem. Det er de voksne som ofte står bak og forteller dem hva de skal mene og tenke, likt med dem. Min erfaring med barn som har homofile foreldre er at de er usedvanlig sympatiske, veloppdragne, og åpne og reflekterte små mennesker.

I homoflagget er det alle regnbuens farger. Jeg håper året som kommer blir fyllt at de samme fargeglade fargene f0r homofile så vel som alle andre mennesker. Skulle ønske vi kunne satse mer på kjærligheten igjen og det å bry oss om hverandre. Vi lever jo på èn jord og det er mere enn nok plass for alle. Ingen er bedre enn andre.. GODT NYTT ÅR I FREDENS TEGN